Cases

Thermografische inspectie zonnepark Eemshaven

Zonnepark Eemshaven is één van de grootste zonneparken van het land. Het zonnepark is 18,5 hectare groot en telt 50.000 zonnepanelen. Daarmee heeft het een capaciteit van 24,7 megawattpiek. In opdracht van Ekwadraat en in samenwerking met Aerial Intelligence hebben we een thermografische inspectie uitgevoerd.

Huidige staat in beeld brengen

Het doel van deze inspectie is inzichtelijk maken wat de huidige staat van het zonnepark is. Er wordt gekeken naar gebreken en vuil op de zonnepanelen: in principe alles wat afwijkt en uiteindelijk invloed heeft op het rendement. De uitgevoerde inspectie is onderdeel van het opleverdossier. Onze opdrachtgever dient aan te tonen hoe het zonnepark functioneert. Op basis van onze data en de gestelde eisen kan bepaald worden of alles conform de eisen en specificaties is opgeleverd.

Drone-inspectie: snel en efficiënt

Een drone-inspectie is de efficiëntste aanpak voor dit vraagstuk. Op de traditionele manier worden de zonnepanelen één voor één in beeld gebracht. Met onze professionele drones voorzien van een thermografische en 100 megapixel camera leggen we het gehele zonnepark in één dag vast. We leveren zowel de hoge resolutie (5 millimeter per pixel) RGB beelden als thermografische foto’s om het gehele zonnepark volledig en herleidbaar vast te leggen.

Thermografische data

In de thermografische data worden temperatuurverschillen vastgesteld en vervolgens geclassificeerd. Hoe lichter de kleur, hoe kritischer de schade en hoe meer verlies in rendement. Een gecertificeerd thermografisch inspecteur analyseert alle afwijkingen en brengt in kaart wat de oorzaak van de afwijking is.

Online portaal

Onze data is via een online portaal beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever. Op basis hiervan kan de opdrachtgever besluiten of er actie ondernomen dient te worden. Er kan een afweging gemaakt worden of de herstelwerkzaamheden opwegen tegen het extra rendement wat behaald kan worden.

Voordelen

 • Snel en efficiënt
 • Eenvoudig te bekijken via het online portaal

 

Neem contact op
Remco Kootstra

Bedrijfsleider en projectleider

Tel: +31 (0)6 5799 4595
 remco.kootstra@eyefly.nl

 • “Veiliger, efficiënter en sneller”

  Eyefly

 • “Hoge verwachtingen? Wij maken ze waar”

  Eyefly

 • “Moeilijk bereikbare gebieden? Wij zien geen barrières”

  Eyefly

 • “Niet alleen het inwinnen van data, maar ook de professionele bewerking”

  Eyefly