Werkgebied Solar

Door de jaren heen hebben wij honderden daken en tientallen percelen ingewonnen ten behoeve van het plaatsen van zonnepanelen. Je kan dus stellen dat wij aardig thuis zijn in de wereld van Solar. Niet alleen leveren wij de metingen, maar ook visualiseren wij de te realiseren plannen. Benieuwd hoe wij dat doen? Lees hieronder verder.

Het gebruik van drones in de Solar kent veel voordelen. Zo is de drone-methodiek sneller, efficiënter, nauwkeuriger en vollediger dan de traditionele metingen waar bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van een GPS en de traditionele ‘rolmaat’. Van onze opdrachtgevers horen wij vaak dat door onze data hun legplan ‘precies past, op de centimeter nauwkeurig’. Dat is waar wij het voor doen!

Hoe winnen wij de data in?

Met een 100 megapixel camera onder de drone zorgen wij voor het inwinnen van de data (drone mapping). Hierbij is landmeetkundige precisie van groot belang. Voorafgaand aan het vliegen meten we fysiek punten in door middel van traditioneel landmeten. Ook zorgen we voor een automatisch vliegplan voor de drone. Dit zodat er voldoende overlap is tussen alle fotobeelden. Na een grondige kwaliteitscheck op de ingewonnen data, verwerken onze specialisten dit op kantoor.

Van de ingewonnen data realiseren we een 3D-puntenwolk. In deze 3D-puntenwolk tekenen we alle zaken die relevant zijn. Dit zijn onderdelen zoals bijvoorbeeld de dakopstanden, dakobjecten, hemelwaterafvoer en afschot van het dak op de millimeter nauwkeurig.

Met onze gegevens heeft de opdrachtgever een compleet beeld van het dak. De opdrachtgever kan vervolgens aan de slag met het ‘engineeren’ van het zonnepark/zonnedak. Tijdens het enigneeren worden er leg- en stringplannen uitgewerkt, wordt de schaduwvorming bepaald en ook kan de eventuele wateraccumulatie berekend worden door de hoge nauwkeurigheid van de data.

Fotogrammetrie

Voor het inwinnen van de gegevens werken we met de techniek fotogrammetrie. We maken duizenden foto’s die vervolgens met slimme software aan elkaar gekoppeld worden op basis van de hoge overlap en de ingewonnen GPS-informatie. Zo realiseren we een totaalbeeld waarbij een orthomosaic (2D geogerefereerde luchtfoto’s) en een puntenwolk gegenereerd worden. Klik op de foto om het enorme detailniveau te bekijken.

3D-model

Nadat er een 3D-puntenwolk gegenereerd is van de daken of parken wordt deze verder verwerkt naar een 3D- of 2D-model (afhankelijk van de wens van de opdrachtgever). Dit model wordt gebruikt voor engineering, het maken van leg- en stringplannen en het berekenen van schaduwvorming.  Het 3D-model leveren wij aan in ieder gewenst format.

In het 2D- of 3D-model nemen wij standaard de volgende onderdelen op:

 • Afschot van het dak
 • Dakopstanden inclusief hellingshoek
 • Oppervlakte bruikbaar dak
 • Objecten zoals airconditioning units, pijpen, afwatering, etc. met relatieve hoogtes ten opzichte van het dak
 • Hellende daken worden ‘platgeslagen’ tot een 2D-tekening waarbij slimme tools zorgen voor de conversie van 3D naar 2D
 • Onderliggende hoge resolutie luchtfoto

Op basis van het 3D- of 2D-model wordt de gehele engineering door onze opdrachtgever gedaan. Men weet exact hoeveel zonnepanelen er geplaatst moeten worden, welke onderconstructie er nodig is en wat er allemaal besteld moet worden. Het is zelfs met bepaalde diensten en plugins in AutoCAD mogelijk om automatisch een bestellijst samen te stellen zodat altijd de juiste hoeveelheid aan materiaal op de locatie geleverd wordt. Kortom, u komt niet voor verrassingen te staan door een nauwkeurige en volledige meting van Eyefly!

Constructieberekeningen

Als het gaat regenen, hoeveel water blijft er dan op het dak staan? Hoeveel gewicht komt er op het dak wanneer de zonnepanelen en onderconstructies geplaatst zijn? Allemaal vraagstukken die voor onze opdrachtgevers belangrijk zijn. Met onze gegevens kan de opdrachtgever of haar bouwkundig ingenieursbureau, sterkte berekeningen uitvoeren om te bepalen of het gewicht van de te plaatsen zonnepanelen binnen de marges blijft en wat er eventueel nodig is zodat het plaatsen mogelijk is.

Visuele- en thermo grafische inspecties

Wij voeren ook periodieke controles uit in de vorm van inspecties. Dit doen wij zowel met hoge resolutie camera’s als thermo grafische camera’s. Door het doen van inspecties traceren we bepaalde defecten vroegtijdig. Dit kunnen defecten zijn zoals hotspots (warme of koude plekken op het paneel), kapotte cellen of andere afwijkingen op het paneel. Deze defecten sporen wij op door middel van thermografie. Defecte zonnepanelen, optimizers of zelfs hele strings die niet goed functioneren hebben veel invloed op de daadwerkelijke opbrengst. Vroegtijdig signaleren kan veel extra rendement opleveren.  Een inspectie kan dus erg waardevol zijn.

Visualisaties

Naast het inmeten leveren wij ook complete visualisaties. Onze visualisaties kunnen ingepast worden in het daadwerkelijke landschap om bijvoorbeeld shareholders en omwonenden mee te nemen in de te realiseren plannen. Recent maakten wij in opdracht van Solarfields voor MOJO een visualisatie van een toekomstig Carport Zonnepark in Biddinghuizen:

Kortom, een totaalpakket waarbij wij zowel in de engineering, visualisatie als realisatie iets voor onze opdrachtgevers betekenen!

 • Gecertificeerd drone operator
 • Data-inwinning én verwerking
 • Geo-, Infra- en Bouw experts
Neem contact op
Remco Kootstra

Bedrijfsleider en projectleider

Tel: +31 (0)6 5799 4595
 remco.kootstra@eyefly.nl

 • “Veiliger, efficiënter en sneller”

  Eyefly

 • “Hoge verwachtingen? Wij maken ze waar”

  Eyefly

 • “Moeilijk bereikbare gebieden? Wij zien geen barrières”

  Eyefly

 • “Niet alleen het inwinnen van data, maar ook de professionele bewerking”

  Eyefly