Gemeente Almere – Hoogtemodel Olympiakwartier West

Voor de realisatie van een nieuwbouwplan was het voor de Gemeente Almere van belang om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige locatie. Eyefly is daarom gevraagd om een grid bestand, 3D puntenwolk en 2D orthomosaic aan te leveren.

De gemeente Almere is het gebied Olymipakwartier West in Almere Poort aan het ontwikkelen tot een gebied met woningbouw.
Anders dan in traditionele gebiedsontwikkelingen dient hier het gebied Klimaatbestendig worden ontwikkeld.
Regenwater wordt daarom hier niet alleen via riool-buizen afgevoerd, maar moet bij hevige neerslag ook via de weg oppervlakkig naar de aanwezige Wadi’s en grachten stromen.

Hiervoor is het natuurlijk noodzakelijk om de maaiveldhoogte inzichtelijk te maken.
Op basis van deze hoogten wordt een 3D ontwerp in InfraWorks gemaakt.
Met deze gegeven wordt het totale watersysteem in dit gebied getoetst met de modelleringsprogramma 3Di.
Zodat in de planvorming al bekend is waar en hoeveel regenwater na realisatie in het gebied blijft staan, zonder dat er overlast ontstaat.

Meerwaarde van data-inwinning en inspectie met drones:

  • Gehele gebied was binnen 4 uur gevlogen
  • Meer informatie ingewonnen dan reguliere inmeetmethoden

Aangezien er rond en in het gebied een aantal wegen lagen heeft Eyefly in samenwerking met Knipscheer Infra de wegen afgezet om ook boven de wegen te kunnen vliegen. Dit is verplicht in het kader van de wet en regelgeving.

De uiteindelijke puntenwolk

Het 3D ontwerp aangeleverd door gemeente Almere

 


Van Gelder – Volumemetingen voor De Centrale As

De opdracht
In opdracht van Van Gelder (de aannemerscombinatie Nije Daam) heeft Geomaat het gebied bij het nieuwe aquaduct te Burgum ingemeten met een drone.
Doel van het inmeten was om de grondvolumes inzichtelijk te maken en een nieuw machinebestand aan te leveren op basis van de actuele situatie.

volumeberekening-drone-geomaat

De uiteindelijke volumeberekening

Het resultaat
Op basis van de gegenereerde 3D puntenwolk heeft Geomaat een nauwkeurige volumemeting kunnen doen om de grondbalans op te maken. Zo werd duidelijk inzichtelijk waar grond ontgraven of aangevuld moest worden. Vervolgens heeft Geomaat een nieuw ontwerp en machinebestand aangeleverd. Naast het 3D model heeft Geomaat ook een Orthomosaic (2D plattegrond) geleverd.

De drone heeft binnen 4 uren het gehele gebied van 65 hectare in kunnen meten / fotograferen.

puntenwolk-drone-geomaat

Fragment van een ingemeten puntenwolk

Waarom een drone

  • Veel sneller dan traditionele inmeetmethoden
  • Moeilijk toegankelijke gebieden zijn geen belemmering
  • KostenefficiĆ«nter
  • Hogere nauwkeurigheid omdat honderden meetpunten per vierkante meter worden ingemeten
  • Vanwege de lage kostprijs kan veel frequenter data worden ingewonnen