ProRail – Drones bij incidenten op het spoor

In opdracht van CGI Nederland heeft Eyefly meegewerkt aan een unieke Proof of Concept voor ProRail uitgevoerd met betrekking tot “Drones bij incidenten op het spoor – efficiënt en precies inmeten”.

Incidenten op het spoor gebeuren. Van het uitvallen van seinen tot aanrijdingen met treinen. Dit onderzoek
gaat vooral in op deze grotere incidenten. Op het moment dat er een ongeluk gebeurt op het spoor is de
spoorverbinding voor lange tijd niet beschikbaar. Eerst moet het forensisch onderzoek plaatsvinden voordat
er opgeruimd kan worden, gerepareerd kan worden en de spoorlijn weer vrijgegeven kan worden. Op
dit moment gebeurt het volledige forensisch onderzoek met de hand. Omdat alles ter plaatse met de hand
opgemeten moet worden is het een tijdrovend en kostbaar proces. Ieder uur dat het spoor niet beschikbaar is
zorgt voor verminderde inkomsten voor ProRail, meer kosten voor omleiding, een afnemende punctualiteit
en een verminderde klanttevredenheid, nog los van de kosten voor het handmatige onderzoek. De vraag is of
de doorlooptijd en de kosten kunnen worden teruggebracht terwijl de kwaliteit zo mogelijk verbeterd.

De vraagstelling die Eyefly gezamenlijk met CGI Nederland heeft in kunnen vullen is:

Kunnen de doorlooptijd en de kosten bij het inmeten van trein incidenten door ProRail door middel van 3Dfotogrammetriemet drones omlaag terwijl de kwaliteit verbetert?

De uiteindelijke proef is door alle partijen als erg succesvol bevonden en de toegevoegde waarde met betrekking tot drones is aangetoond. Wij danken alle partijen voor het vertrouwen in Eyefly en zijn erg blij met het resultaat van de proef.

Middels fotogrammetrie is tevens een nauwkeurigheid van circa 1 cm aangetoond door het vergelijken van statische laserscandata en de drone data.

Via onderstaande afbeelding/pdf kunt u de conclusie en volledige paper lezen.


KWS Infra Leek – Proef Asfaltmoot Waddenzeedijk

Onlangs voerde KWS Infra Leek een unieke Proof of Concept uit voor Wetterskip Fryslân.

In de video ziet men hoe een compleet stuk asfalt van circa 8,00 x 0,50 meter uit een primaire waterkering wordt gehaald.
De video visualiseert het gehele proces gedurende 5 dagen waarbij elk onderdeel in beeld gebracht is. De video zal gebruikt worden voor toekomstige proeven en mogelijke aannemers te informeren over de werkwijze.

Eyefly verzorgde de complete projectregistratie gedurende 5 dagen. Een prachtige opdracht en erg blij deze uit te hebben mogen voeren!