KWS Infra Leek – Proef Asfaltmoot Waddenzeedijk

Onlangs voerde KWS Infra Leek een unieke Proof of Concept uit voor Wetterskip Fryslân.

In de video ziet men hoe een compleet stuk asfalt van circa 8,00 x 0,50 meter uit een primaire waterkering wordt gehaald.
De video visualiseert het gehele proces gedurende 5 dagen waarbij elk onderdeel in beeld gebracht is. De video zal gebruikt worden voor toekomstige proeven en mogelijke aannemers te informeren over de werkwijze.

Eyefly verzorgde de complete projectregistratie gedurende 5 dagen. Een prachtige opdracht en erg blij deze uit te hebben mogen voeren!


BAM Infra – Freesasfalt depot

In opdracht van BAM Infra heeft Eyefly het verzoek gekregen om het volume te berekenen van een freesasfalt depot in Oosterzee.

Door het gemeten volume krijgt BAM een goede indruk van de kosten en de omvang van het asfalt wat afgevoerd moet worden.

Het inmeten van depots middels drones is veelal nauwkeuriger dan met traditionele inmeetmethoden. Zo basseert Eyefly de volumemeting op de gegenereerde puntenwolk (met miljoenen meetpunten) waar elk stukje reliëf meegenomen wordt. Een landmeter daarentegen meet maar een fractie van het aantal punten en calculeert hier vervolgens het volume mee.