Cases

Ontwikkeling Emmapolder

Voor de ontwikkeling van de Emmapolder in de Eemshaven brengen wij dit terrein exact in kaart. Eyefly en Geomaat hebben hun krachten gebundeld om dit specifieke gebied nauwkeurig in kaart te brengen inclusief de waterhuishouding. Het is namelijk belangrijk dat de bergingscapaciteit binnen de polder voldoende blijft voor het toekomstige gebruik van het terrein.

Eyefly herinrichting Emmapolder

Voor Groningen Seaports brengen wij het gebied exact in kaart voor toekomstige bouw. Wij winnen het gebied in met de drone en van de ingewonnen data realiseren wij een puntenwolk. Ook hebben wij een detailopname gemaakt van een specifiek gebied inclusief bijbehorende profielen. Geomaat meet daarbij de exacte taludgrens, de maaiveldhoogtes en de duikers in.

Combinatie exacte data en big data

Voor ieder project kiezen we de beste inwinmethode, voor dit project is dit een combinatie van exacte data en big data. Voordat we beginnen te meten zorgen we altijd voor een gedegen werkvoorbereiding. Dit doen we zodat we alle locaties uitvoerig én efficiënt inmeten. Voor dit project hebben we ervoor gekozen om samen met Geomaat onze krachten te bundelen en het gebied exact in kaart te brengen op de snelste en efficiëntste manier!

Drone-mapping -Eyefly

Wij hebben het hele gebied van ongeveer 133 hectare ingewonnen met een drone voorzien van een 100 Megapixel camera. Hiermee behalen wij een detailniveau van 1 cm per pixel. Met deze camera maken wij duizenden foto’s met hoge overlap. Deze hoge overlap in combinatie met de GPS en hoogtegegevens van elke foto stelt Eyefly instaat om een 3D-puntenwolk en een 2D-orthomosaic te realiseren. Een orthomosaic is een gedetailleerde weergave van de werkelijkheid wat wordt gemaakt door het combineren van alle ingewonnen foto’s. Voor beide producten halen wij een nauwkeurigheid van ongeveer 3 centimeter in XYZ. Dit komt doordat wij voordat we beginnen met vliegen eerst een aantal grondslagpunten inmeten. Hierdoor past de traditioneel ingewonnen data precies op de drone-data en ligt het exact in het XYZ.

Eyefly inwinnen Emmapolder herinrichting Emmapolder

Traditioneel inwinnen – Geomaat

Geomaat brengt het terrein gedetailleerd in kaart door middel van traditioneel inwinnen van data met een GPS en Total Station. De landmeter heeft situatiemetingen en 66 dwarsprofielen van de sloten rondom het projectgebied gemaakt. Ook heeft hij alle duikers op een traditionele wijze ingemeten en alle topografische lijnen zoals hoogtelijnen, verhardingen, insteek van sloten en andere objecten in het gebied ingewonnen.

De opdrachtgever is voorzien van detailinformatie van de objecten in het veld. Zo heeft Geomaat ook de staat van de duikers meegenomen in hun metingen. Hierdoor weet de opdrachtgever nu dat veel duikers verstopt zaten of schade hadden.

Verwerking van de data 

Na het inwinnen van alle data verwerken onze specialisten op kantoor de data. Zij combineren de drone-mapping data met de traditioneel ingewonnen data. Hiervan realiseren zij een Digitaal Terreinmodel (DTM) inclusief dwarsprofielen.

Voor dit project hebben we een LandXML geleverd. Dit is een hoogtemodel van het maaiveld zonder bebouwing, oppervlakte verstoring en eventueel andere ruis. Dus een heel schoon beeld van het maaiveld.

Eyefly orthomosaic herinrichting Emmapolder drone mapping
> Klik op de afbeeldingen hieronder om het enorme detailniveau te ervaren!

Neem contact op
Remco Kootstra

Bedrijfsleider en projectleider

Tel: +31 (0)6 5799 4595
 remco.kootstra@eyefly.nl

 • “Veiliger, efficiënter en sneller”

  Eyefly

 • “Hoge verwachtingen? Wij maken ze waar”

  Eyefly

 • “Moeilijk bereikbare gebieden? Wij zien geen barrières”

  Eyefly

 • “Niet alleen het inwinnen van data, maar ook de professionele bewerking”

  Eyefly