Cases

Oeverinspectie IJssel

Vanwege de ongekend lage waterstand in september 2018 heeft Eyefly destijds een inspectie uitgevoerd van de gehele IJssel. Beide oevers (elk 120 kilometer) met een totale lengte van 240 kilometer zijn in 4 dagen tijd geheel in beeld gebracht. In totaal zijn er 160.000 100 Megapixel foto’s ingewonnen.

In samenwerking met BAM en Van den Herik heeft Eyefly een volledige oeverinspectie verzorgd van de IJssel. Door de lage waterstand in 2018 was dit een uitstekend moment om meer informatie in te winnen dan bij een reguliere waterstand.

Het doel van de opnames was om schade in kaart te brengen. Daarnaast was het van belang dat de schade herleidbaar was naar een bepaalde positie en dat de omvang van de schade berekend kon worden.

Vanwege de herleidbaarheid en het bepalen van de omvang heeft Eyefly er voor gekozen om de gehele oever in beeld te brengen middels fotogrammetrie (aan elkaar rekenen van foto’s tot een 3D puntenwolk). Drones waren in dit geval niet efficiënt vanwege de enorme lengte en daarom heeft Eyefly er voor gekozen om drie 100 Megapixel camera’s te monteren op een schip. Vanuit verschillende perspectieven werden foto’s gemaakt die vervolgens aan elkaar gerekend zijn tot een 3D puntenwolk.

Alle 160.000 foto’s zijn verwerkt tot een 3D puntenwolk en vervolgens aan onze opdrachtgever aangeboden in een online viewer. Middels de online viewer kan men op kantoor de inspectie uitvoeren. In de viewer kunnen annotaties geplaatst worden bij de exacte locatie van schadegevallen. Op deze manier kan de exacte positie worden herleid voor het aansturen van schade herstel werkzaamheden.

In de toekomst wordt zelflerende software ingezet om schade automatisch te detecteren. Hiervoor zal er op termijn een nieuwe dataset ingewonnen worden om degradatie over een bepaalde tijd ook zichtbaar te maken.

Neem contact op
Remco Kootstra

Bedrijfsleider en projectleider

Tel: +31 (0)6 5799 4595
 remco.kootstra@eyefly.nl

 • “Veiliger, efficiënter en sneller”

  Eyefly

 • “Hoge verwachtingen? Wij maken ze waar”

  Eyefly

 • “Moeilijk bereikbare gebieden? Wij zien geen barrières”

  Eyefly

 • “Niet alleen het inwinnen van data, maar ook de professionele bewerking”

  Eyefly