Cases

Kademuur- en oeverinspecties

Eyefly voert veel kademuur- en oeverinspecties uit. Dit doen wij in verschillende steden en zelfs op zee! Veel bruggen en kademuren in Nederland zijn er slecht aan toe. Het is van belang dat deze kades en oevers snel en grondig geïnspecteerd worden. Want naar aanleiding van deze inspecties worden de kades en oevers verstevigd en hiermee worden verzakkingen voorkomen. Onze data is hiervoor het uitgangspunt!

Alleen al in onze hoofdstad Amsterdam is er weinig onderhoud gepleegd aan de kades. Uit een extern onderzoek, dat de gemeente Amsterdam vorig jaar liet uitvoeren, bleek dat de stad al sinds de jaren 80 stelselmatig te weinig geld uittrok voor onderhoud. Dit achterstallig onderhoud moet de komende jaren worden aangepakt. In Amsterdam moet er ca 200 kilometer kademuur geïnspecteerd worden en ca 800 bruggen. Bron: NOS.

Eyefly heeft door de jaren heen al meer dan 300 kilometer aan kades en oevers geïnspecteerd. Zo hebben wij de kades van Alkmaar en Schagen voor Kade-Inspectie vastgelegd en is de hele IJssel (van Kampen tot en met Arnhem) in zijn geheel vastgelegd. Wij zijn zelfs de Waddenzee al op geweest om de veerhaven van Ameland te inspecteren!

Inwinnen vanaf het water

De kades en oevers winnen wij op een zeer efficiënte manier in vanaf het water. We varen door het kanaal, de rivier of over de zee met een boot uitgerust met 100 Megapixel camera’s. Het is van belang dat we met meerdere camera’s tegelijkertijd fotograferen om zo de nauwkeurigheid te waarborgen en op een efficiënte en snelle manier alle kademuren en hun omgeving in beeld brengen. Hiermee fotograferen we oevers, kades maar in bepaalde gevallen ook de achterliggende gevels.

Eyefly kadeinspectie oeverinspectie 3D mesh

De 3 camera’s die op de boot gepositioneerd zijn, hangen we op aan een lift systeem. Met dit lift systeem is het mogelijk om onder een kunstwerk door te varen. De camera’s brengen we dan heel gemakkelijk naar beneden. Wanneer we onder het kunstwerk doorgevaren zijn brengen we de camera’s weer op hoogte. Met het lift systeem zien we dus niet alleen de zijkant van de kademuur maar kunnen we ook de bovenzijde vastleggen.

Deze manier van inwinnen is zeer snel, betrouwbaar en volledig. Zo kunnen wij afhankelijk van het type opdracht vijf tot zelfs tientallen kilometers per dag inspecteren/vastleggen.

Deformatiemetingen

Naast dat we inspecties van de kademuren uitvoeren maken wij ook deformatiemetingen van kunstwerken. Wij controleren of kunstwerken ‘bewegen’ op basis van nul- en herhalingsmetingen. Hierdoor hebben wij snel inzichtelijk of er iets aan de hand is.

De nauwkeurigheid die wij behalen is kleiner dan 5 millimeter, hierdoor kunnen er zeer nauwkeurige analyses en conclusies getrokken worden.  

Grondslag

Voordat we beginnen met het inwinnen van de data meten we meerdere grondslagpunten. Door het realiseren van een grondslagnetwerk zorgen we ervoor dat we dat onze data exact in het RD-NAP stelsel ligt.

Dynamische fotogrammetrie

Van de ingewonnen data realiseren wij een 3D-puntenwolk welke wij verder verwerken tot een 3D-mesh. Een 3D-mesh is een bundeling van alle gemaakte beelden. De 3D-mesh geeft de huidige situatie van de kades- en oevers op een levensechte manier weer. De ingemeten grondslagpunten gebruiken wij om alle gegevens in het RD-NAP stelsel te leggen.

Via ons online portaal kan de opdrachtgever werken met de 3D-mesh in combinatie met 100 megapixel foto’s om een visuele inspectie uit te voeren. Klik eens op de afbeeldingen om het enorme detailniveau te ervaren!

Online portaal

Het online portaal is erg gebruiksvriendelijk, intuïtief en snel. Zo hoeft de opdrachtgever niet met grote databestanden te werken maar kunnen ze via een online portaal bij alle data.

De 3D-mesh is de basis om te navigeren. Hoe? De opdrachtgever klikt op een willekeurige positie in de 3D-mesh, waarna de fotobeelden van dit specifieke punt worden weergegeven. Zo hoeft de opdrachtgever niet door duizenden foto’s te bladeren om juist die foto in het perspectief te vinden wat hij of zij zoekt. De gedetailleerde fotobeelden worden namelijk automatisch naar voren gebracht.

Daarnaast is het gemakkelijk om in dit online portaal opmerkingen toe te voegen, schades aan te geven en oppervlaktes te meten en berekenen. Vervolgens is het mogelijk om alle bevindingen te exporteren naar een Pdf-formaat. De inspecties kunnen door de opdrachtgever vanaf het bureau uitgevoerd worden. Zie hieronder een video van de werking van het online portaal.

Efficiënte en uiterst nauwkeurige inwinmethode

Veel kades en oevers in ons land moeten binnen een korte termijn geïnspecteerd worden zodat verzakkingen tijdig voorkomen worden. Samen met Kade Inspectie hebben wij een efficiënte en uiterst nauwkeurige inwinmethode bedacht, welke wij ook al meerdere keren effectief uitgevoerd hebben. Eyefly legt de kades, oevers, kunstwerken en gevels boven de waterlijn vast. Kade Inspectie plaatst op dezelfde boot een sonarsysteem waarmee zij de kades en oevers onder de waterlijn inspecteren. De door ons ingewonnen beelden worden vervolgens door Kade-Inspectie beoordeeld en vertaald naar een daadwerkelijke inspectie. Kortom, wanneer je ons samen inschakelt krijg je een zeer compleet beeld van de kades en oevers. 

Neem contact op
Remco Kootstra

Bedrijfsleider en projectleider

Tel: +31 (0)6 5799 4595
 remco.kootstra@eyefly.nl

 • “Veiliger, efficiënter en sneller”

  Eyefly

 • “Hoge verwachtingen? Wij maken ze waar”

  Eyefly

 • “Moeilijk bereikbare gebieden? Wij zien geen barrières”

  Eyefly

 • “Niet alleen het inwinnen van data, maar ook de professionele bewerking”

  Eyefly