Cases

Inspectie Jan Blankenbrug

Over rivier de Lek bij Vianen ligt de Jan Blankenbrug. Jarenlang lag de bekende boogbrug ernaast. Deze werd echter niet meer gebruikt en is daarom weggehaald. In opdracht van DroneQuest -waar wij sinds 2017 regelmatig projecten voor uitvoeren- onderzochten we of er schade is ontstaan aan de Jan Blankenbrug door het weghalen van de boogbrug. We werkten samen met het bedrijf Cursor Asset Management.

Vanaf het water en vanuit de lucht

Om de schades inzichtelijk te maken en te monitoren hebben wij vóór en na het weghalen van de boogbrug een volledige vastlegging gedaan met onze 100 megapixel camera. We hebben op twee manieren data ingewonnen: vanaf een boot op het water en vanuit de lucht met onze drone. Zo zijn ook lastig bereikbare plaatsen goed in beeld worden gebracht. Drone inspectie is een veilige, efficiënte en nauwkeurige manier om data in te winnen.

Machine learning

Nadat wij de brug nauwkeurig in beeld hebben gebracht, is de data overgedragen aan Cursor Asset Management. Zij hebben de schades in beeld gebracht met behulp van Machine Learning (een vorm van Artificial Intelligence). Dit houdt in dat een algoritme schades op de beelden automatisch herkent, classificeert en vervolgens ook de omvang bepaalt. Op deze manier kunnen bestaande en nieuwe schades snel en efficiënt worden opgespoord. Door het inzetten van Machine Learning wordt ook verschil in interpretatie voorkomen.

Volledige en betrouwbare inspectie

Door het uitvoeren van zowel een nul- als een eindmeting (na de sloop van de boogbrug) kan heel precies worden bepaald of het om bestaande schades gaat of om schades die door de sloop zijn ontstaan. Bij inspecteren op de traditionele manier worden steekproefsgewijs onderdelen van de brug vastgelegd. Wij leggen de brug in z’n geheel vast. Op deze manier is de inspectie vollediger en betrouwbaarder.

3D mesh

Alle 100 Megapixel foto’s zijn omgezet naar een 3D mesh die gepubliceerd is in het online portaal van Cursor Asset Management. Een 3D mesh is een fotorealistisch 3D model van alle gemaakte beelden en ligt nauwkeurig op coördinaten. Hierdoor zijn de nul- en eindmeting goed met elkaar te vergelijken. Binnen het portaal is het mogelijk om zowel de nul- als de eindmeting over elkaar heen te leggen. Samen met de geclassificeerde schades van het algoritme is door onze opdrachtgever snel en efficiënt te bekijken wat de schades zijn, wat er veranderd is en of er actie ondernomen moet worden ondernomen.

Neem contact op
Remco Kootstra

Bedrijfsleider en projectleider

Tel: +31 (0)6 5799 4595
 remco.kootstra@eyefly.nl

 • “Veiliger, efficiënter en sneller”

  Eyefly

 • “Hoge verwachtingen? Wij maken ze waar”

  Eyefly

 • “Moeilijk bereikbare gebieden? Wij zien geen barrières”

  Eyefly

 • “Niet alleen het inwinnen van data, maar ook de professionele bewerking”

  Eyefly