Digital Twin – Emmaviaduct

Er wordt hard gewerkt aan het hoofdstation in Groningen. Om de toekomstige verkeersstromen richting het station en de nieuwe wijk Spoorkwartier soepel te laten lopen wordt het Emmaviaduct aangepakt. De gemeente Groningen heeft behoefte aan een nauwkeurig 3D-model, dit zodat ze op basis van deze informatie de nieuwe situatie kunnen ontwerpen en visualiseren.

Eyefly drone mapping Emmaviaduct Groningen

De werkzaamheden aan het hoofdstation in Groningen zijn in volle gang. Het busstation is nu aan de voorkant van het station, maar dit wordt aangepast zodat dit straks aan de achterkant van het station is. Dit is vlakbij het Emmaviaduct. Daarom is het belangrijk dat er door de gemeente gekeken wordt naar wat er allemaal mogelijk is met de beschikbare ruimte in verband met de verkeersstromen. Lees op de website van de gemeente meer over de aanpassingen aan het Emmaviaduct.

Vooraf slim nadenken…

In samenwerking met Geomaat hebben wij voor de gemeente Groningen het Emmaviaduct in kaart gebracht. In het voortraject zijn we met een ambtenaar langs het Emmaviaduct gelopen. Dit zodat we goed voor ogen hebben wat allemaal binnen de projectscope valt en wat niet. Tijdens de tweede sessie haakte iemand van stadsingenieurs aan, dit zodat we een Digital Twin creëren waar je echt wat mee kan.

Eyefly Digital Twin Emmaviaduct Groningen

De efficiëntste meetmethode

Het is belangrijk dat er altijd gekozen wordt voor de efficiëntste meetmethode, zo ook bij dit project. geomaat schakelde ons in om met drones de bovenkant van het viaduct in te winnen. De onderkant van het viaduct hebben ze met statische laserscanners ingewonnen. Door deze inwinmethode krijg je twee puntenwolken die exact aan elkaar gerekend moeten worden. Hoe we dat doen? Door middel van slimme software en een nauwkeurig grondslagnetwerk.

We hebben direct ingezet op een hoge landmeetkundige nauwkeurigheid en een hoog detailniveau (scherpte van onze drone beelden) hierdoor kunnen we achteraf veel aanvullende producten realiseren, eenmalig inwinnen voor meervoudig gebruik!

Vliegen

Voordat we gingen vliegen hebben we ca. 1500 bewonersbrieven verspreid. In verband met de verkeersdrukte op het Emmaviaduct hebben we ervoor gekozen om het viaduct op zaterdag in te winnen. Ook ligt Groningen-Airport Eelde in de buurt waardoor het Emmaviaduct binnen de CTR-zone valt. Hierdoor moesten we toestemming vragen van de luchtverkeersleiding van het vliegveld en hielden we tijdens het vliegen contact met de verkeerstoren.

Eyefly drone mapping Emmaviaduct Digital Twin Groningen

Grondslagnetwerk

Voordat wij gingen vliegen heeft Geomaat een grondslagnetwerk gemaakt. Door het grondslagnetwerk zorgen we ervoor dat de eindproducten een hoge landmeetkundige precisie hebben. Binnen het hele projectgebied hebben zij punten gemeten die we aan elkaar rekenen door middel van GPS, tachymetrie en Move3. Hiermee creëren we een uiterst nauwkeurige uitgangssituatie.

Eindproducten

Nadat we alles ingewonnen hebben, hebben we natuurlijk heel veel data. Na het inwinnen genereren wij een aantal basisproducten zoals een 3D-puntenwolk, 3D-mesh (te bekijken in een online portaal) en een 2D-orthomosaic. Deze basisproducten zijn vervolgens gebruikt voor het maken van een 3D-Revit Model op detailniveau LOD200 waarmee de gemeente ook met 3D-ontwerp- en visualisatiesoftware kan werken. Hiermee is het hele projectgebied in 3D wat helpt bij besluitvorming en participatie.

Naast deze producten is er nog een apart bestand  gemaakt voor een BEA, een Bomen Effect Analyse. Alle bomen inclusief kruinlijnen en houtopstanden zijn op basis van de 3D-puntenwolk en terrestrische metingen in kaart gebracht.

De 3D-mesh hebben we in ons online portaal gezet, hiermee kan de gemeente digitaal over en onder het Emmaviaduct lopen. Ook kunnen ze de mesh in hun bestaande Digital Twin laden.

Game engine

Wij hebben de data ingeladen in ons online portaal. Een andere toepassing waar wij de data ook voor kunnen gebruiken is in een game engine zoals in bovenstaande video te zien is. Zo kun je levensecht door de data ‘heen lopen’. Dit hebben we eerder gedaan met data dat wij ingewonnen hebben van kartbanen.


Data inwinnen voor Digital Twin Liendert

Wij zijn begonnen met het inwinnen van data van de wijk Liendert in Amersfoort. Verdeeld over zes dagen vliegt onze drone over de gehele wijk om data in te winnen, ook rijdt de Streetmapper van Geomaat door de straten voor het inwinnen van data.

Eyefly drone mapping digital twin Liendert

De data inwinning is onderdeel van het project Liendert Interactieve Visuele Ervaring (LIVE). In het project werken wij als onderaannemer van Geomaat samen met AeroVision, Gemeente Amersfoort, RIVM, NEO, StrateGis, HydroLogic en Stichting Future City om de toepasbaarheid van Digital Twins te toetsen en verder te ontwikkelen. Dit om zo meer inzicht te krijgen in de inrichting van de openbare ruimte. De Europese Unie draagt bij aan de financiering van het project via het Kansen voor West II programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Op de website van project LIVE lees je meer over het project.

Mobile Mapping + Drone Mapping

In dit project combineren wij onze expertise Drone Mapping met de expertise Mobile Mapping van zusterbedrijf Geomaat. Hierdoor winnen wij big data in waarmee een uiterst nauwkeurige Digital Twin gerealiseerd kan worden. Onze drone is namelijk voorzien van een 100 megapixelcamera, hiermee creëren we het hoogst haalbare detail- en nauwkeurigheidsniveau.

Geomaat data inwinnen voor Digital Twin Liendert

De Digital Twin

Wij winnen data in voor de realisatie van de Digital Twin van de wijk Liendert. Door het combineren van Streetmapper- en drone data ontstaat er een zeer compleet beeld van de gehele wijk.

Meestal wordt er een Digital Twin gerealiseerd door het aan elkaar rekenen van luchtfoto’s. Hierdoor zijn bepaalde details vanaf de grond niet goed zichtbaar. Denk hierbij aan: overkappingen, ramen en gevels die vanuit de lucht niet gedetailleerd vastgelegd worden. Door het combineren van beide technieken zorgen we er wel voor dat deze details goed en volledig vastgelegd worden.

Met de Streetmapper- en drone data wordt vervolgens een 2D-orthomosaic, 3D-puntenwolk en een 3D-mesh gegenereerd die vervolgens gebruikt worden voor diverse inzichten.

Denk bijvoorbeeld aan: hoe is een nieuwbouwplan in te passen (dit is niet het geval in Liendert, maar daar kan een Digital Twin wel voor gebruikt worden), wat is de impact van aanpassingen in de openbare ruimte zoals het plaatsen of weghalen van een boom. En ook inzicht in de afvoer van regenwater bij een grote regenbui.

Door het verkrijgen van hoge resolutie door het gebruik van nauwkeurige technieken is de uiteindelijke Digital Twin van hoogwaardige kwaliteit. Anders dan de meeste stadsmodellen is onze Digital Twin op enkele centimeters nauwkeurig waardoor de Digital Twin niet alleen voor de eerder genoemde inzichten gebruikt wordt, maar ook voor het vervaardigen van bijvoorbeeld een betrouwbaar DTM of 3D-model. Hierdoor is het bij een eventuele herinrichting niet nodig om opnieuw allerlei meetgegevens van hoge nauwkeurigheid in te winnen.

Waarom Liendert?

De Amersfoortse wijk Liendert is het ideale fieldlab voor dit project, omdat de wijk de komende jaren heringericht wordt en de ontwikkelde producten en diensten hierdoor in de praktijk getest worden.

Een ander voordeel is dat alle vijf bedrijven die hieraan werken gevestigd zijn in Amersfoort én Amersfoort profileert zich als Geo-stad. Ook is de gemeente Amersfoort bij dit project betrokken. Deze cocktail plus dat de wijk vernieuwd wordt maakt het de perfecte proeftuin voor het ontwikkelen van 3D-stadsmodellen.

En verder?

Wanneer blijkt dat het project in Liendert succesvol is, dan zal eenzelfde soort projectmatige aanpak ook in andere steden ingezet worden. Dit omdat de komende jaren steden voor grote maatschappelijke opgaven staan: een groeiend tekort aan woonruimte, de energietransitie vraagt om een radicale overgang naar een samenleving die haar energie uit duurzame bronnen haalt, en ook zullen steden door klimaatverandering vaker geconfronteerd worden met periodes van extreme hitte, droogte en neerslag. Ook loopt in veel steden het mobiliteitssysteem tegen haar grenzen aan. Wat al deze opgaven gemeen hebben is dat zij grote gevolgen hebben op de ruimtelijke ordening en leefomgeving.

Het resultaat van dit project is een Digital Twin. De realisatie van een Digital Twin (een digitale tweeling) van een stad of wijk maakt dat de overheid scenario’s makkelijker kan opstellen en vergelijken, dit levert beslisinformatie op. Dit zorgt voor een efficiënter besluit- en uitvoeringsproces bij overheden.


Oranjebrug Schiedam

De Oranjebrug in Schiedam kenmerkt zich aan de karakteristieke heftorens en werd geopend in 1939. De brug was toe aan onderhoud en wordt daarom gerenoveerd. In opdracht van Civiele Technieken deBoer hebben wij de Oranjebrug in kaart gebracht.

Vastleggen visuele staat

De renovatie bestaat uit brugonderdelen vervangen en schades herstellen. Daarnaast worden de heftorens deels gerestaureerd. Wij kregen de vraag om de brug en de heftorens in beeld te brengen. Een belangrijk onderdeel van de renovatie is namelijk dat de visuele staat van de brug niet verandert.

De kleinste details in kaart brengen

Met onze drone met 100 megapixel camera brachten we de brug op de kleinste details nauwkeurig in kaart. In slechts een halve dag maakten we de opnames vanuit de lucht en vanaf de grond om het kunstwerk zo volledig mogelijk in te winnen. Drone mapping is een veilige, efficiënte en zeer nauwkeurige manier om data in te winnen.

3D mesh Oranjebrug
3D mesh Oranjebrug

Online portaal

Van de ingewonnen data realiseerden we een 3D puntenwolk en 3D mesh. In ons online portaal heeft de opdrachtgever toegang tot de data. Zo kan de opdrachtgever van achter het bureau de digital twin van de brug inzien. Ons online portaal heeft veel voordelen: het is op iedere computer te openen en via iedere webbrowser. Ook is het niet nodig om specifieke software te installeren.

“De hoge resolutie van de droneopname biedt ons de zekerheid dat we de bestaande situatie volledig in beeld hebben. Hierdoor kunnen wij de zekerheid aan onze opdrachtgever bieden dat we in de renovatie van de Oranjebrug het uiterlijk van de Oranjebrug zo minimaal mogelijk aanpassen” Anton Gorter – Civiele Technieken deBoer

Screenshot online portaal
Screenshot online portaal

Betrouwbare data

Van de 3D puntenwolk maakten wij een 3D model (Revit en IFC). Met het 3D model kan de opdrachtgever met eigen software aan de slag met het ontwerp en maatvoering. Het 3D model is door de nauwkeurig ingewonnen data een betrouwbare basis.

3D model Oranjebrug
3D model Oranjebrug

Voordelen

  • Veilig, efficiënt en zeer nauwkeurig data inwinnen
  • Eenvoudig te bekijken via het online portaal

 


Thermografische inspectie zonnepark Eemshaven

Zonnepark Eemshaven is één van de grootste zonneparken van het land. Het zonnepark is 18,5 hectare groot en telt 50.000 zonnepanelen. Daarmee heeft het een capaciteit van 24,7 megawattpiek. In opdracht van Ekwadraat en in samenwerking met Aerial Intelligence hebben we een thermografische inspectie uitgevoerd.

Huidige staat in beeld brengen

Het doel van deze inspectie is inzichtelijk maken wat de huidige staat van het zonnepark is. Er wordt gekeken naar gebreken en vuil op de zonnepanelen: in principe alles wat afwijkt en uiteindelijk invloed heeft op het rendement. De uitgevoerde inspectie is onderdeel van het opleverdossier. Onze opdrachtgever dient aan te tonen hoe het zonnepark functioneert. Op basis van onze data en de gestelde eisen kan bepaald worden of alles conform de eisen en specificaties is opgeleverd.

Drone-inspectie: snel en efficiënt

Een drone-inspectie is de efficiëntste aanpak voor dit vraagstuk. Op de traditionele manier worden de zonnepanelen één voor één in beeld gebracht. Met onze professionele drones voorzien van een thermografische en 100 megapixel camera leggen we het gehele zonnepark in één dag vast. We leveren zowel de hoge resolutie (5 millimeter per pixel) RGB beelden als thermografische foto’s om het gehele zonnepark volledig en herleidbaar vast te leggen.

Thermografische data

In de thermografische data worden temperatuurverschillen vastgesteld en vervolgens geclassificeerd. Hoe lichter de kleur, hoe kritischer de schade en hoe meer verlies in rendement. Een gecertificeerd thermografisch inspecteur analyseert alle afwijkingen en brengt in kaart wat de oorzaak van de afwijking is.

Online portaal

Onze data is via een online portaal beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever. Op basis hiervan kan de opdrachtgever besluiten of er actie ondernomen dient te worden. Er kan een afweging gemaakt worden of de herstelwerkzaamheden opwegen tegen het extra rendement wat behaald kan worden.

Voordelen

  • Snel en efficiënt
  • Eenvoudig te bekijken via het online portaal

 


Inspectie Jan Blankenbrug

Over rivier de Lek bij Vianen ligt de Jan Blankenbrug. Jarenlang lag de bekende boogbrug ernaast. Deze werd echter niet meer gebruikt en is daarom weggehaald. In opdracht van DroneQuest -waar wij sinds 2017 regelmatig projecten voor uitvoeren- onderzochten we of er schade is ontstaan aan de Jan Blankenbrug door het weghalen van de boogbrug. We werkten samen met het bedrijf Cursor Asset Management.

Vanaf het water en vanuit de lucht

Om de schades inzichtelijk te maken en te monitoren hebben wij vóór en na het weghalen van de boogbrug een volledige vastlegging gedaan met onze 100 megapixel camera. We hebben op twee manieren data ingewonnen: vanaf een boot op het water en vanuit de lucht met onze drone. Zo zijn ook lastig bereikbare plaatsen goed in beeld worden gebracht. Drone inspectie is een veilige, efficiënte en nauwkeurige manier om data in te winnen.

Machine learning

Nadat wij de brug nauwkeurig in beeld hebben gebracht, is de data overgedragen aan Cursor Asset Management. Zij hebben de schades in beeld gebracht met behulp van Machine Learning (een vorm van Artificial Intelligence). Dit houdt in dat een algoritme schades op de beelden automatisch herkent, classificeert en vervolgens ook de omvang bepaalt. Op deze manier kunnen bestaande en nieuwe schades snel en efficiënt worden opgespoord. Door het inzetten van Machine Learning wordt ook verschil in interpretatie voorkomen.

Volledige en betrouwbare inspectie

Door het uitvoeren van zowel een nul- als een eindmeting (na de sloop van de boogbrug) kan heel precies worden bepaald of het om bestaande schades gaat of om schades die door de sloop zijn ontstaan. Bij inspecteren op de traditionele manier worden steekproefsgewijs onderdelen van de brug vastgelegd. Wij leggen de brug in z’n geheel vast. Op deze manier is de inspectie vollediger en betrouwbaarder.

3D mesh

Alle 100 Megapixel foto’s zijn omgezet naar een 3D mesh die gepubliceerd is in het online portaal van Cursor Asset Management. Een 3D mesh is een fotorealistisch 3D model van alle gemaakte beelden en ligt nauwkeurig op coördinaten. Hierdoor zijn de nul- en eindmeting goed met elkaar te vergelijken. Binnen het portaal is het mogelijk om zowel de nul- als de eindmeting over elkaar heen te leggen. Samen met de geclassificeerde schades van het algoritme is door onze opdrachtgever snel en efficiënt te bekijken wat de schades zijn, wat er veranderd is en of er actie ondernomen moet worden ondernomen.


Leer Lammert kennen…

In 2014 is Lammert samen met Remco een eigen bedrijf begonnen op het gebied van drones: Skydrone Friesland. Door de jaren heen heeft dit zich ontwikkeld tot Eyefly. Inmiddels bestaat Eyefly alweer 6 jaar. Lammert voert de meeste vluchten van Eyefly uit, maar wie is Lammert nou precies?

Eyefly leer Lammert kennen

Vertel eens, wat houdt jouw werk precies in?

“Binnen Eyefly ben ik degene die vaak de uitvoering van de projecten verzorgt en ook de voorbereiding ervan. Ook zorg ik ervoor dat alles regeltechnisch klopt, zoals bijvoorbeeld de vergunningen maar ook het bijhouden en het plegen van onderhoud aan het materiaal. Verder zorg ik ervoor dat alles klopt m.b.t. de data-inwinning. Hiermee bedoel ik dat ik ervoor zorg dat de data op een correcte manier ingewonnen wordt zodat we hier op kantoor verschillende producten van kunnen realiseren, bijvoorbeeld een digitaal terreinmodel of een 3D-model.

Ook doe ik vaak de laatste checks in het veld voorafgaand aan het vliegen. Zo zijn er bijvoorbeeld bijna altijd wel objecten zoals bomen of gebouwen die een obstakel vormen voor de veiligheid tijdens het vliegen en voor de data inwinning. Vaak probeer ik van te voren een keer naar het project te gaan om te kijken hoe de situatie daar is en om deze dan goed in kaart te brengen. Dan komt het moment van uitvoering en hebben we nog allerlei checklijsten die we bij langs moeten voordat we daadwerkelijk kunnen vliegen. Na de inwinning van de data controleren we of de inwinning op de juiste manier gebeurd is.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

“Ik geniet er het meest van als alles precies zo uitkomt zoals van te voren bedacht is. Laatst had ik een project voor waterschap Drents Overijsselse Delta, ik was twee uren bezig op locatie en alles verliep volgens plan, heerlijk!

Maar ik vind het ook mooi om als team op pad te gaan. Vooral als je goed op elkaar ingespeeld bent, we hebben namelijk een serieuze taakverdeling. Ook vind ik het mooi om mensen te overtuigen van de meerwaarde van data-inwinning vanuit de lucht, dus met drones. Vooral de mensen die ‘van de oude stempel’ zijn. Eerst zien ze de meerwaarde niet in, maar wanneer ik ze ‘ruwe data’ laat zien dan zijn ze eigenlijk meteen onder de indruk.”

Eyefly Lammert de Graaf Skydrone

Kun je een project noemen dat jou altijd is bijgebleven?

“Eén van de leukste projecten die wij uitgevoerd hebben, vind ik het project in Luxemburg in 2018. Wij gingen daar voor drie dagen heen en het bleek allemaal maatwerk te zijn op locatie. Dit project was lastig op kantoor voor te bereiden want het viaduct dat wij moesten inmeten loopt door een dal heen. Ook was het een heel gepuzzel om alles voor elkaar te krijgen met de vergunningen, maar het is ons gelukt!

En het inmeten van de zandsuppletie op Texel, dat blijft toch wel een beetje mijn kindje. Dit project voeren wij al vier jaar uit en zolang ga ik dus ook al naar het eiland. Ik zie het gebied constant veranderen en dat vind ik erg bijzonder. Ook heeft dit project een speciale aanpak nodig, het is een groot gebied waarin je te maken hebt met hoog- en laagwater.”

En wat vind je minder leuk?

“Soms hebben wij te maken met gefrustreerde mensen die tijdens een project naar je toekomen omdat ze denken dat je hun aan het bespioneren bent. Dit komt sporadisch voor want wij werken standaard met bewonersbrieven waardoor de meeste mensen goed geïnformeerd zijn.”

Wat maakt Eyefly een leuk bedrijf?

“Wij laten zien dat er heel veel mogelijk is met de data die wij inwinnen. Veel mensen zijn verbaasd over de oneindige mogelijkheden. Ook zijn wij constant bezig met innoveren, welke nieuwe dingen kunnen wij uit de data halen en hoe kunnen wij onze processen versnellen en verbeteren.”

Eyefly Lammert drone piloot

Wat doe jij over 5 jaar?

“Ik denk dat ik nog wel buiten te vinden ben voor het uitvoeren van vluchten omdat ik dat gewoon het leukste vind om te doen. Maar ik ben dan ook wat vaker op kantoor te vinden want ik verwacht dat ik dan mag spreken van teams en dat ik deze teams mag aansturen, ik hoop dat we dat gaan meemaken!”

Waar vinden we jou in je vrije tijd?

“Onder de mensen, ik ben een mensen-mens en doe graag leuke dingen met mijn vrienden. Sportieve dingen zoals mountainbiken, maar ook minder sportieve dingen zoals een avondje naar de kroeg. Tijdens mij werk vind ik het niet erg om projecten alleen uit te voeren maar in mijn vrije tijd ben ik dat dus niet graag haha.”

En waar kunnen we jou voor wakker maken?

“Chocoladekoekjes haha. Maar eigenlijk word ik liever niet wakker gemaakt. Doordeweeks kan ik de concentratie goed gebruiken en in het weekend blijf ik graag wat langer liggen 😉.”

Eyefly leer Lammert de Graaf kennen

Loopbrug Bunnik + tramremise Nieuwegein – provincie Utrecht

In opdracht van Geomaat voeren wij verschillende opdrachten uit voor de provincie Utrecht. Geomaat heeft een raamcontract met de provincie Utrecht en kiest daarbij altijd voor de meest efficiënte inwinmethode. Daarom schakelden ze ons in voor het inwinnen van een loopbrug in Bunnik en een tramremise in Nieuwegein.

Eyefly loopbrug Bunnik Provincie Utrecht
Screenshot 2D Orthomosaic en 3D DTM

Loopbrug – Bunnik

De provincie heeft namelijk een nieuwe bestemming voor de loopbrug, ze willen van de loopbrug een fietsbrug maken. Voor het ontwerp hiervan hebben wij de huidige situatie in kaart gebracht.

Drone-mapping

Met een drone breng je in een korte tijd de hele loopbrug en het gebied daaromheen nauwkeurig in kaart. We hebben voor het vastleggen van de loopbrug gekozen voor een drone omdat hiermee niet alleen de loopbrug maar ook de gehele omliggende situatie zeer gedetailleerd in beeld gebracht wordt. Zo hebben wij de loopbrug, snelweg, de pilaren en de omliggende infrastructuur vastgelegd.

DTM+

Als eerst hebben wij grondslagpunten ingemeten zodat de drone-data exact op X, Y en Z ligt. Daarna hebben wij met de drone de brug en het gebied daaromheen ingewonnen. Deze data hebben wij verwerkt tot een nauwkeurige 3D-puntenwolk. Aan de hand van deze puntenwolk heeft Geomaat een Digitaal Terreinmodel + gerealiseerd.

Eyefly loopburg DTM drone mapping
Screenshot 3D Mesh en 3D DTM

Nieuwe tramremise – Nieuwegein

De tramremise in Nieuwegein is vernieuwd en moest ingewonnen worden om bij te werken in het BGT. Van boven is duidelijk zichtbaar hoe de sporen liggen en hierdoor kunnen mutaties gemakkelijk gesignaleerd worden. Wij hebben de tramremise ingevlogen en een puntenwolk en orthomosaic gegenereerd. Aan de hand van deze gegevens werkt Geomaat de BGT bij en ook maken zij een AutoCAD revisietekening.

Op deze orthomosaicfoto’s kan je zelfs de nummers van de wissels op het spoor zien, ongelooflijk!’– aldus de Informatiemanager van de provincie Utrecht.

Eyefly tramremise Nieuwegein drone mapping
Screenshot 3D Puntenwolk
Eyefly
Screenshot 2D Orthomosaic

Uitgelicht: 100 megapixel camera

Efficiënt & de hoogste kwaliteit

Eyefly 100MP camera uitgelicht

Al ruim zes jaar werken we met een 100 megapixel camera van Phase One. Deze professionele camera in combinatie met onze expertise zorgt voor het beste eindproduct. Lees hieronder meer over de voordelen van deze camera en wat dit voor jouw project kan betekenen.

Eyefly groter gebied in kaart in minder tijd met de 100 megapixel camera

Een groter gebied in kaart in minder tijd

Op bovenstaande afbeelding is te zien hoe groot het gebied is dat wordt vastgelegd met een 20, 45 en 100 megapixel camera. Hierop is te zien dat een 100 megapixel camera een aanzienlijk groter gebied in één keer vastlegt. Hierdoor werken wij efficiënter: er zijn minder foto’s nodig om een groter gebied in kaart te brengen en het vliegen kost dus minder tijd.

Vergeleken met de meest gebruikte 20 megapixel camera’s winnen wij gemiddeld 6 keer zoveel oppervlakte in en dit in dezelfde vliegtijd. Doordat we een groter gebied in één keer vastleggen betekent dit ook dat we efficiënter kunnen verwerken” – Remco Kootstra, bedrijfsleider. 

Eyefly detailniveau 100 megapixel camera

De kleinste details met de hoogste kwaliteit

Wij leveren data van de hoogste kwaliteit. Hierdoor is het is mogelijk om op 0,5 millimeter nauwkeurig in te zoomen op een foto. De kleinste details zijn hierdoor zichtbaar. 

Ondanks dat ver inzoomen op de foto mogelijk is, vliegen we altijd op een veilige afstand van het object.” – Remco Kootstra, bedrijfsleider.

Alles voor het gewenste eindproduct

Foto’s van hoge kwaliteit zorgen voor producten van hoge kwaliteit. Bij ieder project bepalen we hoe we de foto’s gaan inwinnen en met welke resolutie. Op deze manier kunnen we uiteindelijk het gewenste product leveren.

Een 3D-puntenwolk is vaak de basis voor onze eindproducten. Het detailniveau van de puntenwolk dient te passen bij de producten die worden gerealiseerd. Op onderstaande afbeelding is het verschil in type camera, resolutie en het detailniveau van de puntenwolken te zien.

Eyefly 100MP camera eindproduct

Meer diepte en details door dynamisch bereik

We kunnen niet altijd in de meest optimale weersomstandigheden vliegen. Als het donker is, maar ook als er veel zon is kan er schaduw in de foto ontstaan. Hierdoor zijn details minder goed zichtbaar. 

Onze camera heeft een hoog dynamisch bereik. Dit betekent dat we met onze software de schaduwen en donkere foto’s kunnen bewerken. De foto krijgt zo meer diepte en details zijn beter zichtbaar. Op onderstaande afbeelding is het eindresultaat van een een foto met én zonder dynamisch bereik te zien.

Eyefly dynamisch bereik met de 100 MP camera

Lees hier meer over de projecten uitgevoerd met de 100 megapixel camera.


Aanleg nieuw tuindeel Botanische tuinen Utrecht

Je vindt de weelderige Botanische Tuinen aan de rand van het Utrecht Science Park met een oppervlakte van wel 9 hectare. Hier klinkt het geluid van klaterend water, fluitende vogels en zoemende insecten en sta je letterlijk tussen duizenden planten met de mooiste bloemen. Sinds een aantal maanden wordt er hard gewerkt aan de aanleg van een nieuw tuindeel in de Botanische Tuinen: de Noord-Amerikaanse bostuin. Voor de landmeetkundige vraagstukken heeft Schagen Infra ons ingezet om met de drone nauwkeurige metingen uit te voeren in de verschillende fasen van het traject.

Eyefly volumemeting botanische Tuinen Utrecht

De werkzaamheden voor het nieuwe deel van de Botanische Tuinen zijn eind maart van start gegaan. De komende maanden wordt er gewerkt aan het gereedmaken van het terrein dat de basis vormt voor het nieuwe tuindeel. In 2024 wordt de tuin officieel geopend voor publiek.

Mapping

Schagen Infra legt het nieuwe tuindeel aan, in opdracht van Schagen Infra hebben wij het hele terrein ingewonnen voordat er begonnen is aan de uitvoering. Van de ingewonnen data hebben wij in de basis een 2D-orthomosaic en een 3D-Puntenwolk gerealiseerd die vervolgens vertaald zijn naar verschillende eindproducten.

DTM

Voor de aanleg vroeg Schagen Infra om een Digitaal Terreinmodel van het gebied. Omdat wij het gebied met drones inwinnen, winnen wij in één keer veel informatie in. Alle informatie leggen wij visueel vast. In plaats van om elke 5 meter een hoogte te meten, meten wij elke centimeter een punt zodat er een veel vollediger en nauwkeuriger beeld ontstaat.

Op basis van het door ons uitgewerkte DTM en het door Schagen Infra aangeleverde ontwerp, hebben wij volumeberekeningen gemaakt om de grondbalans te bepalen. In de eerste instantie was het ontwerp alleen beschikbaar in 2D, maar deze is door onze specialisten vertaald naar een 3D-ontwerp. Op deze manier weet de aannemer precies waar grond ontgraven en eventueel aangebracht moet worden.

Vanwege de omvang van het project verloopt de aanleg in fases. De grondwerkzaamheden rondt Schagen Infra deze zomer af. In 2024 kunnen bezoekers het nieuwe tuindeel komen bewonderen.

Controlemeting en revisie

Naast het uitvoeren van de nulmeting hebben wij ook een controlemeting uitgevoerd. Deze controlemeting is van essentieel belang om aan te tonen dat de bekisting voor het plaatsen van het beton voor de paden nauwkeurig uitgezet is. We hebben hier voor een eenvoudige methode gekozen waarbij we een hoge resolutie orthomosaic geleverd hebben. Hier hebben we het Uitvoering Ontwerp overheen geplaatst. Op deze manier is in één oogopslag zichtbaar of het ontwerp afwijkt van de realiteit. Onderstaande afbeelding geeft een indruk van deze visuele controle:

Eyefly inwinnen Botanische Tuinen Utrecht

Innovatief ontwerp

De nieuwe Evolutietuin heeft een innovatief ontwerp dat ontwikkeld werd door Hemelse Natuur in samenwerking met Botanische Tuinen (Universiteit Utrecht) en is ontworpen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. De hoofdindeling van plantengroepen wordt in het ontwerp verbeeld op basis van herhalende patronen.

Totaal product

Wat dit project uniek maakt is dat wij een totaal product leveren. Van de nul- tot en met de controlemeting en uiteindelijk de revisiemeting, zijn wij betrokken. Ook hebben wij een 2D-ontwerp vertaald naar een 3D-ontwerp. Inclusief grondbalans en volumeberekeningen.

Waarom drones?

Het is een innovatief maar vooral complex project waar drones heel goed bij passen. Drones meten duizenden punten per vierkante meter en de data kan snel vertaald worden naar AutoCAD of Civil3D bestanden. Een complex project als deze waarbij planning en snel schakelen van essentieel belang zijn maakt dat drones hier een grote meerwaarde leveren.


Uniek, asfaltontwerp op basis van drone data

Voor het veiliger maken van de Lemsterweg in Langelille hebben wij in opdracht van Geomaat de Lemsterweg ingewonnen. Dit hebben wij gedaan met onze RTK-drone voorzien van 100MP camera. Van de ingewonnen data hebben wij een zeer gedetailleerde puntenwolk gerealiseerd met een nauwkeurigheid van 5 millimeter. Op basis van onze puntenwolk is het asfaltontwerp van de weg gerealiseerd en zijn er machinebesturing bestanden gemaakt voor de frees- en asfaltmachines.

3D puntenwolk orthomosaic Eyefly drone mapping

De Lemsterweg in Langelille wordt veiliger gemaakt voor al het verkeer. Door de gebruikers wordt de Lemsterweg gekscherend de ‘Eftelingweg’ genoemd omdat er zoveel hobbels in zitten. Er mocht alleen nog maar langzaam gereden worden, bovendien stonden er al jaren waarschuwingsborden en kon maar een helft van de weg gebruikt worden. De Lemsterweg ligt namelijk op veengrond. Deze grond droogt steeds verder uit door de droge zomers en bomen die veel grondwater nodig hebben. Dit zorgt voor verzakkingen en scheuren in de weg.

Drone-mapping

Schagen Infra heeft de weg opnieuw geasfalteerd. Dit hebben ze gedaan op basis van het asfaltontwerp gerealiseerd door de asfaltspecialisten van Geomaat. Geomaat heeft ons gevraagd om de weg met de drone in te winnen omdat dit een snelle en efficiënte methode is. Maar ook voor de nauwkeurigheid, wij hebben bij dit project een nauwkeurigheid behaald van 5 millimeter. Aanvullend hebben wij de actuele staat van het asfalt op een resolutie van 2 millimeter per pixel in beeld gebracht door middel van een orthomosaic (samengevoegde luchtfoto van het gehele tracé).

DTM, asfaltontwerp en machinebesturing (Infra-Totaal)

Op basis van de ingewonnen puntenwolk, het DTM (Digitaal Terrein Model) en het ontwerp van de opdrachtgever maakten de asfaltspecialisten van Geomaat een asfaltontwerp. Ook is de machinebesturing van de frees (Roadprofiler) gerealiseerd op basis van onze data. Dat deze projecten nu ook met drones uitgevoerd worden is zeer uniek!

Bermverharding en nieuw asfalt

De gemeente Weststellingwerf heeft de problemen opgelost door aan beide kanten van de weg de berm te verharden. Daar tussenin ligt nu een nieuwe smallere weg. Volgens de gemeente zal de weg minder snel verzakken, omdat de ondergrond van het deel waar de nieuwe weg op ligt niet uitgedroogd is.

Lemsterweg Langelille asfaltontwerp Eyefly orthomosaic