Nieuwe Dienstenvideo nu online!

It’s online! Van gebouw, oever en kunstwerkinspecties tot dak-opnames, 3D modellen, hoogtemodellen, spoormetingen en nog veel meer…

Wij hebben alle bijzondere projecten sinds de start van Eyefly samengevoegd in een dienstenvideo om u een indruk te geven van de diverse mogelijkheden.

Neem een kijkje in ons portfolio en maak kennis met de ongekende mogelijkheden van drones!


Inspectie Irbich Viaduct Luxemburg

In Irbich (Luxemburg) wordt door Jan de Nul een groot viaduct gerealiseerd. De pilaren dienen voor de oplevering op scheuren gecontroleerd te worden. Jan de Nul benaderde Eyefly vanwege
haar expertise, het hoge detailniveau en de verschillende software mogelijkheden om de inspectie uit te voeren.

Jan de Nul bouwt in Luxemburg een groot viaduct. Er wordt gebruik gemaakt van een nieuw bekistingssysteem voor het storten van beton. Om de juiste kwaliteit te waarborgen en scheurvorming te detecteren heeft Eyefly alle pilaren en landhoofden in beeld gebracht met haar 100 Megapixel camera.

Vooraf zijn er op basis van de bouwtekeningen 3D vliegplannen gemaakt. Deze vliegplannen zijn ingeladen in onze flight planning software waardoor de drone deze vlieglijnen automatisch heeft gevlogen. Deze manier van werken zorgt voor de meest efficiënte vliegmethode en een volledige vastlegging van het gehele object.

In totaal zijn er 4000 foto’s gemaakt die aan elkaar zijn gerekend tot een 3D puntenwolk en 3D mesh. De mesh geeft een goed totaalbeeld van het gehele viaduct en er kan tot op de originele fotokwaliteit ingezoomd worden. Het eindproduct is een interactief 3D model waar de opdrachtgever haar inspectie op uit kan voeren.

Naast de 3D mesh is de puntenwolk aangeboden in combinatie met alle gemaakte foto’s via een online platform. In dit online platform kunnen alle individuele foto’s bekeken worden. Tevens kunnen er metingen en annotaties in de viewer aangebracht worden. De resolutie van de foto’s bedraagt 1,4 millimeter per pixel. Scheuren zijn gedetecteerd vanaf deze resolutie.

De meerwaarde van drones is in dit geval dat alle moeilijk toegankelijke locaties goed in beeld gebracht zijn en dat men een goed totaalbeeld heeft van de gehele situatie.


Oeverinspectie IJssel

Vanwege de ongekend lage waterstand in september 2018 heeft Eyefly destijds een inspectie uitgevoerd van de gehele IJssel. Beide oevers (elk 120 kilometer) met een totale lengte van 240 kilometer zijn in 4 dagen tijd geheel in beeld gebracht. In totaal zijn er 160.000 100 Megapixel foto’s ingewonnen.

In samenwerking met BAM en Van den Herik heeft Eyefly een volledige oeverinspectie verzorgd van de IJssel. Door de lage waterstand in 2018 was dit een uitstekend moment om meer informatie in te winnen dan bij een reguliere waterstand.

Het doel van de opnames was om schade in kaart te brengen. Daarnaast was het van belang dat de schade herleidbaar was naar een bepaalde positie en dat de omvang van de schade berekend kon worden.

Vanwege de herleidbaarheid en het bepalen van de omvang heeft Eyefly er voor gekozen om de gehele oever in beeld te brengen middels fotogrammetrie (aan elkaar rekenen van foto’s tot een 3D puntenwolk). Drones waren in dit geval niet efficiënt vanwege de enorme lengte en daarom heeft Eyefly er voor gekozen om drie 100 Megapixel camera’s te monteren op een schip. Vanuit verschillende perspectieven werden foto’s gemaakt die vervolgens aan elkaar gerekend zijn tot een 3D puntenwolk.

Alle 160.000 foto’s zijn verwerkt tot een 3D puntenwolk en vervolgens aan onze opdrachtgever aangeboden in een online viewer. Middels de online viewer kan men op kantoor de inspectie uitvoeren. In de viewer kunnen annotaties geplaatst worden bij de exacte locatie van schadegevallen. Op deze manier kan de exacte positie worden herleid voor het aansturen van schade herstel werkzaamheden.

In de toekomst wordt zelflerende software ingezet om schade automatisch te detecteren. Hiervoor zal er op termijn een nieuwe dataset ingewonnen worden om degradatie over een bepaalde tijd ook zichtbaar te maken.


Visualisatie Zonnepark Bloemendaal

Met Eyefly haar nieuwste software kan eenvoudig en snel een 3D rendering gemaakt worden. Door het gebruiken van een mesh hoeft niet het gehele gebied ‘gemodeleerd’ te worden. Dit is veel minder arbeidsintensief en goedkoper. Het eindproduct is een visualisatie om shareholders te overtuigen.

Op een parkeerterrein in Bloemendaal wordt mogelijk een zonnepark gerealiseerd. Onze opdrachtgever dient onder andere de gemeente en provincie te overtuigen van dit initiatief. Eyefly werd gevraagd om de gehele situatie in te meten en te visualiseren.

Door het maken van honderden foto’s en deze aan elkaar te rekenen, is een 3D puntenwolk en 3D mesh gegenereerd. De 3D puntenwolk is gebruikt om een DTM (digitaal terrein model) uit te werken. In het DTM zijn alle verhardingen, hoogtes en andere relevante informatie uitgewerkt tot een 3D AutoCAD tekening. Dit DTM is gebruikt om van de huidige situatie een 3D ontwerp te maken.

Vervolgens heeft de opdrachtgever een 3D model van het nieuwe zonnepark aangeleverd.. Dit 3D zonnepark is daarna samengevoegd
met het model van de huidige situatie.

Door een dergelijke visualisatie kunnen eventuele shareholders/omwonenden de uiteindelijke situatie bekijken en om een gevoel te krijgen van de impact. Door tevens op ooghoogte de situatie te bekijken kan men zien dat de zonnepanelen het zicht naar de zee niet ontnemen.

Een prachtige en relatief goedkope manier om een zonnepark te engineeren en te visualiseren. Onderstaand kunt u een voorbeeld vinden:


VR en de nieuwste innovaties op de Infra Relatiedagen 2019!

Ook dit jaar is Eyefly weer aanwezig op de Infra Relatiedagen te Hardenberg. Gezamenlijk met Geomaaat praten wij u graag bij over de nieuwste ontwikkelingen.

De Infra Relatiedagen zijn van 5 tot en met 7 februari 2019. Elke dag is de beurs geopend van 13:00 – 21:00 uur. U kunt ons vinden in stand 214 (hal 2).

U kunt uw vaste contactpersonen van zowel Eyefly als Geomaat treffen op de volgende dagen:

  • Dinsdag: Marcel Kuipers, Ferry van Lieshout, Gerko Tibbe, Remco Kootstra en Thessa van der Land
  • Woensdag: Marcel Kuipers, Pier Kooistra, Gerko Tibbe, Bart Heneweer, Remco Kootstra en Thessa van der Land
  • Donderdag: Marcel Kuipers, Gerwin Bast, Pier Kooistra, Remco Kootstra en Thessa van der Land

Wij ontmoeten u graag tijdens de Infra Relatiedagen!
Visuele inspectie Installatie

Ten behoeve van een aankomende stop van een installatie moest er een volledige inspectie plaats gaan vinden. Onder het motto van; De informatie compleet inwinnen en terugbrengen naar hetgeen wat de opdrachtgever wil zien heeft Eyefly de gehele installatie voor Dronequest in beeld gebracht.

 

Door strenge ATEX richtlijnen moest een geavanceerd flight-plan en een zorgvuldige risico analyse gemaakt worden. Praktisch de gehele installatie was een ATEX zone waardoor er niet boven of dichtbij de installatie gevlogen kon worden. Er is daarom gekozen om op een veilige afstand van 60 meter van de installatie te vliegen met een 100 Megapixel camera. Op een afstand van 60 meter werd er nog steeds een resolutie op de installatie behaalt van 2 millimeter per pixel.

Om de veiligheid te waarborgen en te garanderen zijn zorgvuldige TRA’s (Taak Risico Analyses) opgemaakt. Hierbij zijn de risico’s en maatregelen duidelijk in kaart gebracht. Door geavanceerde flight planning software is er een zogenoemd ‘Geofence’ gemaakt van de ATEX zones. Door het gebruik van een Geofence komt de drone nooit in de betreffende ATEX zones. Tevens werd er gebruik gemaakt van een RTK verbinding om eventuele verstoringen met betrekking tot het GPS signaal te voorkomen.

Als eindproduct is een 3D puntenwolk aangeleverd met een programma waarmee alle foto’s herleid konden worden.
Dit betekent dat de inspectie op kantoor plaats kan vinden en dat er vanuit een 3D omgeving een POI’s (Point Of Interest) aangeklikt kan worden en dat alle foto’s waarop de POI zichtbaar is naar voren gehaald worden.

Op deze manier zijn alle foto’s herleidbaar en kan de inspectie sneller en efficiënter uitgevoerd worden.

 


Infrarood en visuele inspectie Stoomleiding Delfzijl

In samenwerking met Engie Services en in opdracht van Groningen Seaports heeft Eyefly een unieke inspectie uitgevoerd op het Chemiepark te Delfzijl.
Een dergelijke inspectie was tot dusver nog nooit uitgevoerd op het Chemiepark. De inspectie is uitgevoerd met een infrarood en RGB camera.

Over de case
Op het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl tussen de bedrijven Eneco Bio Golden Raand en AkzoNobel ligt een stoomleiding van Groningen Seaports met een lengte van circa 2.800 meter. Tot nu vonden de inspecties plaats via loopinspecties langs de leiding.
Engie en Eyefly voerden deze inspectie uit met behulp van de nieuwste drone, uitgerust met een 100 megapixel camera en infrarood camera. Dit levert veelvoudige en betrouwbaardere informatie op.

Wat is er uniek aan deze inspectie
“Het unieke in dit proces zit in de complexiteit van de vlucht. De vlucht gaat namelijk over een gebied waar verschillende industriële bedrijven gevestigd zijn. Hier gelden strenge veiligheidseisen, zoals bijvoorbeeld de ATEX richtlijn, die van toepassing is op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan plaatsvinden. Alle bedrijven moesten toestemming geven om te vliegen boven hun terrein, wat organisatorisch erg uitdagend is.

Bovendien moesten de uitvoerende partijen voldoen aan de strenge regelgeving rondom het vliegen met drones. Het is de eerste keer dat een drone-inspectie op zo’n grote schaal in een industriële omgeving wordt uitgevoerd. Eerdere pogingen lukten niet omdat de technische mogelijkheden nog onvoldoende waren of vanwege het feit dat bedrijven geen toestemming verleenden om over hun terrein te vliegen. In Delfzijl hebben alle aanliggende bedrijven hun medewerking verleend.”

Als eindproduct is een puntenwolk en de bijbehorende foto’s geleverd. De puntenwolk heeft als doel om in een 3D omgeving de inspectie uit te kunnen voeren. Elke punt in de puntenwolk is gekoppeld aan een foto.


Nul-opname Sluizen Terneuzen

In opdracht van consortium Sassevaart (BAM Infra , DEME Group en de Belgische bouwonderneming Algemene Aannemingen Van Laere) leverden Eyefly en Geomaat. een nauwkeurige nul-puntenwolk van de zeesluis in Terneuzen. Een uniek product waarbij drone en scan data gecombineerd werden tot één puntenwolk. Met behulp hiervan kon Sassevaart de eventuele conflicten met het nieuwe ontwerp detecteren en oplossen.

Sassevaart heeft bewust voor Geomaat en Eyefly gekozen vanwege de kundigheid en reputatie, maar ook vanwege de extra’s die zij te bieden hebben. De combinatie Geomaat/Eyefly zorgt er voor dat de puntenwolken van het rijdend scannen en de drone gecombineerd kunnen worden.

Dit geeft twee erkende voordelen: Allereerst kan er met behulp van deze drones op plekken data worden verworven, waar geen toegang voor de Streetmapper is. Daarnaast kunnen de luchtfoto’s worden gebruikt om de scandata, afkomstig van de Streetmapper, te verwerken tot een prachtige extra kleurrijke 3D-puntenwolk. Dit was de wens van onze klant, zodat zij de 3D-puntenwolk optimaal konden identificeren. Middels geomaat haar mobile scanner kan de harde topografie zeer punctueel en gedetailleerd ingemeten worden. Bovendien is er de mogelijkheid om tegelijkertijd 360 graden foto’s te nemen, welke via een webviewer aan de opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld.

Daarnaast zijn wij instaat door het inzetten van drones de data van de zachte topografie nauwkeurig genoeg in beeld brengen, en is er voor dit project een scherpe orthomosaic foto geleverd. Deze combinatie zorgt voor een snelle, efficiënte en veilige werkwijze, zonder in te hoeven leveren op kwaliteit. Bovendien levert Geomaat/Eyefly een compleet product; van een plan van aanpak voorafgaand, tot het uitvoeren van een terrestrische meting om zo de 3D-puntenwolk op ligging in XYZ te controleren.

Kortom, Eyefly biedt u samen met Geomaat de unieke uitkomst voor zowel kwantiteit als kwaliteit!

 

» Voor meer informatie over dit project:


Infra Relatiedagen 2018

Samen met Geomaat zijn wij dit jaar wederom te vinden op de Infra Relatiedagen in de Evenementenhal te Hardenberg.

Zoals u van ons gewend bent staat ook dit jaar in het kader van innovatie en laten wij u graag onze nieuwste drones en ontwikkelingen zien.
Tevens is er een ware ‘Virtual Reality Experience’ op onze stand te vinden…

De Infra Relatiedagen zijn van 6 tot en met 8 februari 2018.
Elke dag is de beurs geopend van 13:00 – 21:00 uur.

Wij heten u graag welkom op standnummer 507!


Inmeting Marconi en Pionier Kwelderlandschap

In opdracht van Van Den Herik Sliedrecht heeft Eyefly de Pioniers en Marconi kwelder 4 keer ingevlogen. Met de geleverde data werd gekeken of het aangebrachte zand conform het 3D CAD model goed op hoogte gebracht was. Tevens geeft de orthomosaic aan RWS als opdrachtgever een prachtige indruk van de voortgang van het werk.

Van Den Herik stond voor de keuze om het gebied met GPS in te meten of met een drone. Uiteindelijk is er gekozen voor de drone omdat er een vollediger model gegenereerd wordt. Met GPS worden bijvoorbeeld raaien gelopen elke 25 meter. De drone daarentegen meet elke 25 centimeter een punt in XYZ. Het getij speelde daarnaast ook een belangrijke rol. Het snel opkomende water geeft ten eerste weinig tijd om het gehele gebied in te meten maar is daarnaast ook nog eens erg gevaarlijk.

Eyefly heeft het gehele gebied nu 4 keer ingevlogen. Het gehele gebied betreft een oppervlakte van circa 80 hectare en werd in de periode van eb (2 uren voor en na laag water) ingevlogen. De data staat doorgaans de volgende dag klaar zodat Van Den Herik hier meteen mee aan de slag kan.

Alvorens het invliegen werd de quad van Eyefly ingezet om efficiënt de zogenoemde GCP’s (Grondslagpunten) in te meten. Deze punten vormen de basis voor een nauwkeurige verwerking van de data. Met het gebruik van deze GCP’s is de nauwkeurigheid van +/- 2,5 centimeter gewaarborgd.


Afbeelding: Grid DTM (Hoogtemodel)


Afbeelding: 2D Orthomosaic (2D plattegrond)