Cases

6 kilometer aan watergangen in 3D – Waterschap Limburg

In opdracht van Waterschap Limburg gaat Krinkels het zuidelijke gebied van het Waterschap beheren. Krinkels onderhoudt het groen, doet maai werkzaamheden en verricht onderhoud aan schapenrasters. Daarnaast maakt het bijwerken en bijhouden van de beheerdata onderdeel uit van het takenpakket. Hier komen wij in beeld!

Beheerdata actueel

Als onderdeel van het onderhoudscontract moet Krinkels de beheerdata actueel, betrouwbaar en compleet maken. Wij hebben in samenwerking met supRmen het natuurgebied ingevlogen. Doordat het een erg groot natuurgebied is hebben we eerst een pilot uitgevoerd. De pilot is uitgevoerd om te kijken hoe efficiënt het inwinnen van de data zou kunnen zijn en of de uit te werken elementen beter zijn in onze data dan in de luchtfoto’s.

3D en 2D data

In eerste instantie werkt Krinkels de beheergegevens bij door middel van luchtfoto’s (ingevlogen door een vliegtuig). Maar op deze luchtfoto’s zijn objecten onder of in de schaduw van vegetatie/bomen niet goed zichtbaar. Door de inzet van drones kan op een creatievere manier gevlogen worden zodat deze objecten wel goed zichtbaar zijn. Wij hebben aan Krinkels zeer scherpe luchtfoto’s, 3D-puntenwolken en orthomosaics geleverd. Uiteindelijk hebben we 6 km aan watergangen helemaal in 3D gemaakt. Op basis van deze data wordt de DTB (Digitaal Topografisch Bestand) bijgewerkt door Krinkels.

Robert Emons (voorafgaand aan het project), vestigingsleider Krinkels Heerlen: “We kijken uit naar deze samenwerking, waar de nadruk ligt op partnerschap, kennisdeling, innovatie en toonaangevend assetmanagement”.

Neem contact op
Remco Kootstra

Bedrijfsleider en projectleider

Tel: +31 (0)6 5799 4595
 remco.kootstra@eyefly.nl

 • “Veiliger, efficiënter en sneller”

  Eyefly

 • “Hoge verwachtingen? Wij maken ze waar”

  Eyefly

 • “Moeilijk bereikbare gebieden? Wij zien geen barrières”

  Eyefly

 • “Niet alleen het inwinnen van data, maar ook de professionele bewerking”

  Eyefly