Cases

3D-mesh – Nieuwe waterwerken Zoutkamp

Wij winnen de huidige situatie van Zoutkamp in voor het programma Droge voeten 2050. Dit programma is door Waterschap Noorderzijlvest in het leven geroepen om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen door het doen van aanpassingen. TAUW coördineer het project. Voor TAUW brengen wij Zoutkamp in kaart met een drone uitgerust met een 100MP camera. 

De renovatie is in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest. Samen met provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland willen zij de waterveiligheid op orde brengen. En tegelijkertijd de leefbaarheid en bereikbaarheid van het plaatsje Zoutkamp verbeteren. De historische Hunsingosluis in de voormalige zeedijk wordt omgebouwd tot schutsluis, de dijk krijgt weer een regionaal kerende functie en er wordt een groot nieuw gemaal van 1.600 m3/min in deze kering gebouwd. Dit laatste betekent een capaciteitsuitbreiding van 60%.

Combineren expertises

Dit project voeren wij uit samen met ons zusterbedrijf Geomaat. Wij combineren hun expertise landmeten met onze expertise drone-mapping. Door de bundeling van deze expertises leveren wij een zeer compleet ‘data pakket’. Wij winnen de situatie in met onze drones waarna Geomaat voor de digitale uitwerking zorgt. Ook meet Geomaat op traditionele wijze een deel van de zachte topo en de aanwezige bomen in. Dit is een zeer waardevolle combinatie voor TAUW. Afgelopen jaar hebben we ook de sluizen in Noord Holland ingewonnen voor TAUW op dezelfde manier.

Eyefly inmetingen Zoutkamp DTM nieuwe waterwerken 3D mesh

Drone-mapping

Naast de renovatie aan de sluis, worden er in heel Zoutkamp aanpassingen gedaan voor het programma Droge Voeten 2050. Het inwinnen met een drone is daarom de beste optie. Zo brengen wij gemakkelijk het hele dorp in kaart vanuit de lucht. Dit doet de piloot met een drone uitgerust met een 100MP camera. Voorafgaand aan het vliegen hebben wij alle bewoners geïnformeerd door een brief.

De drone-data en de statisch ingewonnen data versterken elkaar. Dit komt doordat de data exact op elkaar past. Bij het inwinnen van de drone-data wordt er gebruik gemaakt van paspunten. Dit zijn door Geomaat gewaterpaste grondslagpunten die zichtbaar zijn vanuit de lucht. Door het exact op elkaar plaatsen van de data (op XYZ), is de data uiterst nauwkeurig.

Delen die vanuit de lucht slecht meetbaar zijn, heeft de landmeter van Geomaat ingewonnen door terrestrische metingen. Denk hierbij aan het talud, de watergangen en een gedeelte met allemaal bomen. 

Eyefly 3Dmesh Zoutkamp nieuwe waterwerken drone mapping

3D-mesh  

Wij koppelen de ingewonnen foto’s aan elkaar. Hierna maken we vervolgens met behulp van fotogrammetrische software een 3D-mesh van. Een 3D-mesh geeft een goed beeld van de gehele project scope. Bovendien is de kwaliteit van de 3D-mesh aanzienlijk! Inzoomen kan tot millimeterniveau. Daarnaast kan de opdrachtgever het nieuwe ontwerp inpassen in de 3D-mesh.  

Van deze 3D-mesh maakt TAUW een visualisatie. Deze wordt gebruikt voor het maken van het ontwerp. Maar ook kan deze visualisatie gebruikt worden voor virtual reality. Op die manier kunnen de bewoners van Zoutkamp alvast zien hoe de nieuwe situatie van de sluis eruit gaat zien.

Digitaal terrein model (DTM)

De ingewonnen 3D-puntenwolk vormt de basis voor het Digitaal terreinmodel. Geomaat verwerkt en combineert de drone-data en de handmatige meetdata tot een volwaardig DTM. Het DTM geeft een gedetailleerde weergave van het projectgebied en de sluis. Alle verhardingen, puntobjecten, bebouwing en zachte topografie zijn hierin opgenomen. Een prachtig voorbeeld van hoe nieuwe innovatieve en traditionele meetmethoden elkaar kunnen aanvullen en versterken!

Geomaat Eyefly digitaal terrein model Zoutkamp nieuwe waterwerken

Rijksmonument

De Hunsingosluis in Zoutkamp is een Rijksmonument. Het is dus van groot belang dat de renovatie past in een historisch beschermde omgeving. Uiterste precisie staat centraal bij metingen van sluizen. Al eerder hebben wij samen met TAUW situatiemetingen van sluizen gemaakt. Doordat de samenwerking goed bevalt zijn we ook voor dit project de samenwerking weer aangegaan. 

Neem contact op
Remco Kootstra

Bedrijfsleider en projectleider

Tel: +31 (0)6 5799 4595
 remco.kootstra@eyefly.nl

 • “Veiliger, efficiënter en sneller”

  Eyefly

 • “Hoge verwachtingen? Wij maken ze waar”

  Eyefly

 • “Moeilijk bereikbare gebieden? Wij zien geen barrières”

  Eyefly

 • “Niet alleen het inwinnen van data, maar ook de professionele bewerking”

  Eyefly